Chơi cù lét

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Xã hội hóa, tương tác cá nhân, 0 -1 tuổi

Mục đích: Cải thiện mối tương tác xã hội và sự vui thích phát sinh khi tiếp xúc cơ thể.

Mục tiêu: Phản ứng với sự tiếp xúc thể chất thân tình một cách thích hợp.

Dụng cụ: Con rối hoặc thú nhồi bông.

Tiến trình:

  • Bạn ngồi với trẻ trên giường, trên thảm, hoặc những nơi nào khác mà trẻ cảm thấy thỏai mái và bình tĩnh. Bạn cầm con rối hoặc thú nhồi bông và nói “Con nhìn nè”(cố gắng hướng sự chú ý của trẻ về thú vật nếu cần phải đu đưa con vật trong tầm nhìn của trẻ).
  • Bạn sử dụng con thú để cù lét trẻ nhè nhẹ (chú ý đừng làm quá đột ngột với trẻ). Khi cù lét trẻ bạn cười và thì thầm với trẻ “dzi-dzi”. Lúc đầu bạn chỉ cù lét trẻ trong thời gian ngắn. Khi sự chấp nhận của trẻ tăng, bạn kéo dài thời gian cú lét. Thỉnh thỏang bạn ngưng cù lét trẻ để xem trẻ có làm một cử chỉ muốn tiếp tục hay không.
  • Bạn tiếp tục bài tập cho đến lúc trẻ hết hứng thú
popup

Số lượng:

Tổng tiền: