Chơi đóng vai với con rối

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ 

Ngồi trong khu vực chơi trên sàn nhà ngang bằng với trẻ. Đặt trước mặt trẻ nhiều con rối các nhân vật cụ thể hay hình nộm các con vật (ví dụ: con rối Bert, con rối hình con ếch). Gợi ý cho trẻ chọn lấy một con. Cầm một con rối lên tay bạn và hỏi trẻ (ví dụ: “Tên con……. (con rối) là gì?”). Gợi ý cho trẻ trả lời thay cho con rối của mình (ví dụ: “Tên con là Emie”). Khen thưởng cho trẻ đồng thời giảm dần gợi ý cho trẻ. Dần dần khen thưởng cách chơi của trẻ mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen thưởng những câu trả lời đúng mà không cần gợi ý.

  • Giáo cụ: Các con rối (ví dụ: con rối Bert, Emie, hình nộm các con vật).
  • Điều kiện trước tiên: Trao đổi các thông tin xã hội cũng như các thông tin về đồ vật, trả lời các câu hỏi về xã hội và các câu hỏi về kiến thức chung.
  • Gợi ý cách dạy: Nhắc lại câu hỏi và làm mẫu câu trả lời cho trẻ.

  • Gợi ý bổ trợ: Nên dạy bài này khi trẻ đang chơi trò chơi cùng với các bạn khác. Dạy cho trẻ đặt câu hỏi cho con rối, bạn có thể thay bằng con búp bê. Cuối cùng, dạy cho trẻ trao đổi thông tin qua lại bằng đặt câu hỏi và trả lời.

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: