Xếp vật này vào chỗ của vật kia giống với nó hoặc tương xứng với nó

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ :

Để vài vật lên bàn trước mặt trẻ. Đưa cho trẻ 1 vật giống hoặc tương xứng với 1 trong những vật để trên bàn. Bảo trẻ “Con hãy xếp vật này vào chỗ của vật giống nó/ tương xứng với nó”. Hướng dẫn trẻ đặt vật đó lên trên hoặc đứng đằng trước mặt của vật giống nó hoặc tương xứng với nó. Khen thưởng việc làm theo chỉ dẫn của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

  • Giáo cụ: Những đồ vật và những bức tranh giống hệt nhau, chữ cái, vật được tô mầu, con số và các hình dạng.
  • Điều kiện cho trước: Ngồi lên ghế.
  • Gợi ý cách dạy :
  1. Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ thực hiện chỉ dẫn.
  1. Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng các đồ vật lên bàn gần trẻ hơn.

  • Từ khóa: xếp, giống hệt nhau, liên quan, màu sắc, hình dạng, tranh, đồ vật, chữ cái, con số ....
  • Gợi ý bổ trợ: Trước hết hãy chọn những vật mà nó có thể lắp vào các vật khác hoặc nằm lên trên vật kia (ví dụ: cái cốc, thìa hoặc đĩa). Bạn nên chọn ít nhất 3 đồ vật để trên bàn và thay đổi vị trí của các đồ vật đó để làm tăng khả năng phân biệt của trẻ

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: