Trẻ lựa chọn

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ :

Ngồi lên ghế ngang với trẻ. Giơ 2 vật mà trẻ thích lên trước mặt trẻ. Hỏi trẻ “Con muốn cái ….… hay cái ……. ?”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào vật mà trẻ thích nhất và nói tên vật đó. Ngay lập tức, đưa vật mà trẻ vừa lựa chọn cho trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo lời chỉ dẫn hoặc trả lời mà không cần nhắc.

  • Điều kiện trước tiên: Chỉ vào vật mà trẻ muốn; đòi lấy được vật mà trẻ muốn bằng lời nói; nói tên đồ vật đó.
  • Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào vật mà mình muốn nói mẫu gọi tên đồ vật đó.

  • Gợi ý bổ trợ: Để dễ phân biệt, nên bắt đầu bằng 1 vật mà trẻ thích và 1 vật mà trẻ không thích.thay đổi câu hỏi của bạn (ví dụ: “Con muốn lấy cái nào”). Nếu con bạn vẫn chưa biết nói, bạn có thể dạy trẻ cách trả lời không cần nói (ví dụ : Chỉ nhắc trẻ chỉ vào vật mà trẻ thích). Cuối cùng dạy trẻ lựa chọn vật mà trẻ muốn mà vật đó không ở trong tầm mắt trẻ. Phải chắc chắn thay đổi yêu cầu trong đó bạn đưa ra sự lựa chọn sao cho trẻ không chỉ chọn vật mà bạn nói sau cùng trong câu hỏi lựa chọn đó (ví dụ: Nếu bạn nói “Con muốn ăn cái bánh hay quả táo”, bạn cũng có thể đổi thành “Con muốn ăn cái bánh hay quả táo?”).

 

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: