Tìm kiếm một vật rơi

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Cảm nhận thị giác, 0 - 1 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 1 - 2 TUỔI

VẬN ĐỘNG TỔNG QUÁT, CÁNH TAY, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Động viên quan sát kỹ càng để tìm một đồ vật.

Mục tiêu: Quan sát một đồ vật rơi xuống đất, xác định vị trí và cúi xuống để nhặt lên.

Dụng cụ: 1 chén nhỏ, 5 khối màu.

Tiến trình:

  • Xếp 5 khối thành hàng ở cạnh bàn.
  • Tay cầm chén để trên đầu gối, đặt trẻ đứng gần bạn.
  • Vừa đẩy một trong những khối rớt xuống bàn vừa nói: “Con nhìn” và nói tiếp “ôi” (với một giọng ngạc nhiên).
  • Làm điệu bộ và nói “Con nhìn kìa…Tìm…Và lấy cho cô”.
  • Nếu cần thiết, bạn giúp trẻ tìm và lượm khối lên, sau đó giúp trẻ để khối vào chén, rồi bạn khen trẻ.
  • Bạn lặp lại tiến trình này cho đến khi 5 khối rớt hết, được tìm thấy, được lượm và được đặt vào chén.
  • Bạn nói: “Xong rồi…cám ơn con” và khen trẻ.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: