Số (dễ nhớ và có ý nghĩa)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ :

(1). Nhận biết số: Để các số lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào ……(tên của con số đó)”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng số và khen thưởng việc thực hiện của trẻ.

(2). Nói tên số: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và giơ 1 chữ số lên. Hỏi trẻ “Đây là số mấy?”. Hướng dẫn trẻ nói được số đó và khen thưởng việc thực hiện của trẻ .

Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

  • Giáo cụ: Các chữ số.
  • Điều kiện trước tiên:
  1. Nhận biết tranh đồ vật và tranh và xếp vào đúng chỗ
  2. Nhận biết số, nói tên đồ vật và tranh
  • Gợi ý cách dạy:
  1. Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng số. Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng cách để số mà bạn đang hỏi trẻ ở gần trẻ hơn.
  2. Làm mẫu nói tên chữ số đó.

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: