Những bài tập về môi bằng cách bắt chước

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Bắt chước, vận động, 1 - 2 tuổi

Mục đích: Phát triển khả năng vận động miệng cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ.

Mục tiêu: Thực hành một loạt cử động môi bằng cách bắt chước người dạy.

Dụng cụ: Gương (không bắt buộc).

Tiến trình:

 • Bạn ngồi đối diện với trẻ và đảm bảo trẻ nhìn bạn. Làm những cử động sau và bảo trẻ bắt chước.
  • Bặm môi và sau đó mở ra.
  • Chu môi
  • Chu môi và sau đó toét miệng cười
  • Cọ xát môi dưới vào môi trên.
  • Cọ xát môi trên vào môi dưới.
 • Khi trẻ bắt chước tốt, thưởng trẻ nước uống được ưa thích với ống hút để động viên cách sử dụng môi tốt hơn. Nếu trẻ có khó khăn nhìn bạn đối diện, bạn ngồi cạnh trẻ để trẻ có thể thấy mặt của bạn và mặt của trẻ trong gương.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: