Kết hợp những đồ vật thường dùng 2

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Kỹ năng nhận thức, kết hợp, 1- 2 tuổi

CẢM NHẬN THỊ GIÁC, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện khả năng kết hợp và sự chú ý bằng mắt.

Mục tiêu: Tìm ra trong số những đồ vật, không lơ đễnh, đồ vật nào được kết hợp với đồ vật được xác định.

Dụng cụ: Bốn đôi đồ vật giống nhau, hộp lớn.

Tiến trình:

  • Để tất cả đồ vật trong hộp và bạn ngồi dưới đất, hộp đặt giữa trẻ và bạn. Bạn lấy một đồ vật trong hộp ra và cầm cho trẻ thấy. Bạn nói “con nhìn này, con tìm chiếc tất đi”. Rồi bạn chỉ vào hộp và giúp trẻ tìm những đồ vật trong hộp cho tới khi trẻ tìm được chiếc tất khác. Rồi bạn để cặp đó một bên rồi thưởng trẻ.
  • Lặp lại bài tập cho tới khi tất cả các đồ vật được lấy ra khỏi hộp.
  • Bạn không bắt đầu bài tập này trước khi trẻ tìm ra một đồ vật kết hợp với một đồ vật được nêu ra trong số những đồ vật giới hạn.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: