Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

NỘI DUNG WEBSITE gồm có các phần chính sau

- GIỚI THIỆU về trung tâm, giấy phép hoạt động, quy trình tư vấn và can thiệp tại trung tâm, mô hình hoạt động can thiệp và đồng hành cùng Phụ huynh tại trung tâm.

- SÀNG LỌC, PHÁT HIỆN SỚM: gồm có 9 bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển từ 0 đến 60 tháng tuổi và các hướng dẫn về phát hiện sớm các rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển ngôn ngữ. Phụ huynh, người chăm sóc trẻ có thể tham khảo và có những quan sát, chẩn đoán ban đầu cho trẻ của mình.

- TRẮC NGHIỆM TRÍ TUỆ, HÀNH VI: gồm các dạng trắc nghiệm mà trung tâm đang thực hiện.

- TƯ VẤN TÂM LÝ: gồm các hoạt động tư vấn tâm lý cho trẻ em, trẻ vị thành niên và người lớn về các vấn đề thường gặp trong cuộc sống đang được triển khai tại trung tâm.

- BÀI TẬP CAN THIỆP: bao gồm hơn 300 bài tập can thiệp, phát triển kỹ năng, được chi tiết từng bước để người đọc (phụ huynh, người chăm sóc trẻ ... ) tham khảo, tự học, tự dạy và can thiệp cho trẻ ở nhiều môi trường khác nhau và được sắp xếp theo các nhóm (Hòa nhập xã hội, Nhận thức, Ngôn ngữ, Vận động thô, Vận động tinh, Tự phục vụ...) và được sắp xếp theo từng nhóm tuổi (0 - 1 tuổi, 1 - 2 tuổi, 2 - 3 tuổi, 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi..)

- SÁCH HAY TẢI VỀ: hơn 30 quyển sách chuyên môn, Phụ huynh, người chăm sóc trẻ có thể tải về xem và hỗ trợ cho trẻ của mình.