Chức năng của các phòng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ 

  1. Nhận biết phòng theo chức năng: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và hỏi: “Con thường ...... ( ngủ) ở phòng nào?”. Gợi ý cho trẻ trả lời tên phòng (ví dụ: “Phòng ngủ”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần dần khen và thưởng cho trẻ khi trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Nhận biết chức năng của phòng: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và hỏi trẻ: “Con thường làm gì trong ...... (nhà bếp)?”. Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi (ví dụ: “Con nấu ăn”). Khen thưởng câu trả lời của trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Dần dần khen và thưởng cho trẻ khi trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ mỗi khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  • Điều kiện trước tiên: Trẻ nhận biết được các phòng, chức năng của đồ vật, hành động.
  • Gợi ý cách dạy: Làm mẫu câu trả lời chuẩn cho trẻ

  • Từ khóa : phòng nào, làm gì, nhà bếp, nấu ăn, phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, tivi, ăn tối, phòng chơi ...
  • Gợi ý bổ trợ: Sử dụng tranh ảnh các phòng để gợi ý cho cách thực hiện tốt nhất.

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: