Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

Chỉ ra những đồ vật không cùng tính chất và chủng loại

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Liên hệ
CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG
ĐỂ GIÚP ĐỠ BẠN
Hỗ trợ trực tuyến
Để được hỗ trợ tốt nhất. Hãy gọi
Hoặc
Chat hỗ trợ trực tuyến
Chat với chúng tôi

Các bước dạy trẻ 

  1. Tính chất: Đặt lên bàn trước mặt trẻ bốn loại đồ vật (ba cái giống nhau về đặc tính còn lại một cái khác ba cái còn lại, ví dụ: ba chiếc xe màu xanh và 1 chiếc xe màu đỏ). Hỏi trẻ: “Chiếc nào khác ba chiếc còn lại?”. Gợi ý cho trẻ trả lời đúng đồ vật và gọi tên đồ vật ấy (ví dụ: “Chiếc xe màu đỏ”). Khen và thưởng cho trẻ đồng thời giảm gợi ý cho trẻ. Dần dần khen thưởng cách trẻ làm mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng chỉ khen và thưởng những lần trẻ gợi ý mà không cần gợi ý.

 

  1. Chủng loại: Đặt lên bàn trước mặt trẻ bốn đồ vật (ba cái giống nhau về đặc tính và một cái khác ba cái còn lại, ví dụ: ba loại quả và một con vật). Hỏi trẻ: “Thứ nào khác ba thứ còn lại?”. Gợi ý cho trẻ trả lời đúng đồ vật và gọi tên đồ vật ấy (ví dụ: con chó). Khen và thưởng cho trẻ đồng thời giảm dần gợi ý cho trẻ. Dần dần, khen và thưởng cho trẻ khi trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.
  • Giáo cụ: Nhiều loại đồ vật khác nhau và giống nhau về tính chất.
  • Điều kiện trước tiên : Trẻ xác định được đồ vật mô tả, trả lời “có / không” với các câu hỏi về đồ vật, xác định đồ vật giống nhau và khác nhau, nhận biết được chủng loại và chức năng của đồ vật.
  • Gợi ý cách dạy: Cầm tay trẻ để gợi ý cho trẻ đưa cho bạn đúng đồ vật và làm mẫu cách trả lời về đồ vật đó để trẻ làm theo .

  • Gợi ý bổ trợ: Nên bắt đầu một cách đơn giản, đặt lên bàn bốn đồ vật, ba cái giống nhau và ​​​​​​​một cái khác nhau (ví dụ: ba quả bóng và một cái cốc). Hỏi trẻ: “Cái nào khác ba cái còn lại?”. Gợi ý cho trẻ chỉ đúng chiếc cốc. Dạy cho con bạn cách diễn đạt vì sao đồ vật đó lại khác những cái còn lại (ví dụ: sau khi trẻ đưa cho bạn đúng đồ vật, hãy hỏi “Con giỏi lắm. Vì sao nó lại khác những cái kia?”). Gợi ý cho trẻ trả lời đúng (ví dụ: “Bởi vì nó không phải là quả bóng”).

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo