Bắt chước tiếng động các con vật

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Bắt chước âm thanh, 2 - 3 tuổi

KỸ NĂNG BẰNG LỜI, LUYỆN GIỌNG, 1 -2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện cách phát âm, sự chú ý cử động miệng và sự bắt chước cử động miệng.

Mục tiêu: Bắt chước những âm thanh được phát ra bởi 5 con vật.

Dụng cụ: Đồ chơi con vật hoặc hình ảnh con vật với tiếng động phân biệt.

Tiến trình:

  • Cho trẻ ngồi vào bàn, đối diện với bạn, đặt 5 đồ chơi con vật hoặc 5 hình con vật một bên.
  • Cầm một trong những con vật hoặc một trong những hình ảnh và chỉ cho trẻ.
  • Bạn làm tiếng động phù hợp với con vật đó (sau khi kiểm tra xem trẻ có quan sát miệng của bạn không).
  • Phóng đại âm thanh và làm cử động miệng rõ ràng và phân biệt.
  • Cầm tay trẻ và cho trẻ sờ vào miệng bạn khi bạn lặp lại âm thanh này.
  • Đưa con vật cho trẻ và động viên trẻ bắt chước tiếng động.
  • Khen trẻ khi trẻ thử bắt chước và giúp trẻ làm những cử động miệng.
  • Bạn tiếp tục làm tiếng động để trẻ có mẫu hoạt động miệng (những con vật phù hợp với bài tập này là chó, mèo, cừu, bò cái, ong).
popup

Số lượng:

Tổng tiền: