Bắt chước sử dụng dụng cụ

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Bắt chước, vận động, 2 - 3 tuổi

Mục đích: Phát triển bắt chước sử dụng dụng cụ.

Mục tiêu: Bắt chước đúng cách sử dụng khác nhau đồ vật thường ngày ở nhà

Dụng cụ: Thìa gỗ, cái bình, trái bóng, đất sét.

Tiến trình:

 • Bạn ngồi vào bàn đối diện với trẻ, 4 đồ vật được đặt một bên bàn.
 • Lấy 1 trong những đồ vật đó (bảo đảm là trẻ quan sát bạn) và chỉ cho trẻ cách sử dụng đồ vật.
 • Rồi làm cho trẻ bắt chước cử động của bạn bằng cách giúp trẻ nếu thấy cần.
 • Đặt đồ vật lại và lặp lại tiến trình với vật thứ hai.
 • Sử dụng một đồ vật với những cách khác nhau và để ý đến những gì mà trẻ sao chép lại cử chỉ của bạn vừa làm (không làm cử chỉ mà bạn làm trước với cùng một đồ vật. Bạn cũng có thể sử dụng cùng một đồ vật liên tiếp 2 lần với cách sử dụng khác nhau; nhưng mỗi lần như thế, bạn đừng quên để đồ vật lại cùng với đồ khác dù bạn có ý lấy lại đồ vật đó).

 

Ví dụ thường ngày:

 1. Tâng bóng.
 2. Dùng thìa gõ vào cái lọ.
 3. Lăn bóng
 4. Đập dẹp đất sét.
 5. Dùng thìa khuấy trong lọ.
 6. Lăn tròn đất sét.
 7. Ném bóng lên cao.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: