Bắt chước những cử động của bàn tay

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Bắt chước, vận động, 2 - 3 tuổi

VẬN ĐỘNG TỔNG QUÁT, CÁNH TAY, 1 - 2 TUỔI

PHỐI HỢP MẮT-BÀN TAY, TỰ CHỦ, 2 - 3 TUỔI

Mục đích: Cải thiện bắt chước cử động đơn giản của bàn tay.

Mục tiêu: Bắt chước cử động đơn giản của bàn tay, như là vỗ tay, yếu tố quen thuộc.

Dụng cụ: Hạt chuỗi, dây

Tiến trình:

  • Như chúng ta biết trẻ thích xâu hạt, ta sử dụng tài năng này để làm việc trên kỹ năng khác. Đưa cho trẻ sợi dây và một hạt chuỗi, để trẻ xâu hạt này. Với những hạt chuỗi kế tiếp, bạn yêu cầu trẻ vỗ tay bắt chước bạn trước khi bạn đưa hạt chuỗi cho trẻ. Lúc đầu bạn phải vỗ tay và sau đó giúp trẻ bằng cách hướng dẫn bàn tay trẻ.
  • Khi trẻ quen bắt chước cách vỗ tay của bạn để nhận lấy một hạt chuỗi, bạn thay đổi cử động bắt chước vỗ vào bàn hoặc đập vào lòng bàn tay.
  • Khi sử dụng những hạt chuỗi để kích thích, bạn lôi cuốn trẻ quan sát bạn và làm điều cần thiết để nhận Lĩnh một hạt khác
popup

Số lượng:

Tổng tiền: