Trả lời các câu hỏi về kiến thức chung

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ 

Ngồi trên ghế ngang hàng với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và hỏi trẻ một câu hỏi liên quan đến kiến thức chung. Gợi ý cho trẻ trả lời đúng, khen và thưởng cho trẻ, càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần dần khen và thưởng những câu trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng chỉ khen những câu trả lời đúng mà không cần gợi ý.

  • Giáo cụ: Những đồ vật liên quan đến những chủ đề cụ thể, các câu hỏi buộc trẻ phải cân nhắc (xem danh mục nguồn).
  • Điều kiện trước tiên: Trẻ đã lĩnh hội được các bài học về khả năng nhận thức, diễn đạt phù hợp với các chủ đề (ví dụ: đối với màu sắc, trẻ có thể nhận biết được các màu).

  • Từ khóa: con chó, sủa, gâu gâu, con bò, trang trại, lính cứu hỏa, kẹo, vị gì, vị chua, mềm, quả chanh, ngọt, nóng, con voi, bông, năm, mùa, trời lạnh, mùa thu, mùa hè, mùa đông, mùa xuân, lá rụng, chiếu sáng, trời, ban đêm, con gà, đẻ, ngày, tuần, ông trăng, đẻ trứng, meo meo, quạc quạc, con mèo, con gà...
  • Gợi ý bổ trợ: Có thể sử dụng tranh ảnh về giới tính (nam và nữ) để dạy cho trẻ (ví dụ: bạn giơ lên bức tranh một người đàn ông và hỏi trẻ: “Người đàn ông này đang làm gì đây? ”).

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: