Chuẩn phát triển theo tuổi

Mức phát triển và hoạt động từ 5 đến 6 tuổi

Wednesday,
27/05/2020
(0) Bình luận

5 - 6 tuổi Cảm nhận Đọc khi nhìn thấy (phiếu, dải ruy-băng, từ được in) Kỹ năng bằng lời Kể một câu chuyện – II (sách truyện được minh họa đơn giản) Khái niệm thời gian...

Mức phát triển và hoạt động từ 4 đến 5 tuổi

Wednesday,
27/05/2020
(0) Bình luận

4 - 5 tuổi Bắt chước Bắt chước cử động của thú vật (3 thú nhồi bông hoặc 3 hình ảnh thú vật) Bắt chước hoạt động bằng 2 phần (không dụng cụ) Bắt chước những thay đổi vận tốc...

Mức phát triển và hoạt động từ 3 đến 4 tuổi

Wednesday,
27/05/2020
(0) Bình luận

3 - 4 tuổi Bắt chước Bắt chước mức độ cao việc nặn đất sét (đất sét) Trò chơi bàn tay có tính âm nhạc (không dụng cụ) Cảm nhận Cảm nhận một loạt âm thanh (không...

Mức phát triển và hoạt động từ 2 đến 3 tuổi

Wednesday,
27/05/2020
(0) Bình luận

2 - 3 tuổi Bắt chước Bài tập hàm bằng cách bắt chước (không dụng cụ). Bắt chước dùng đất sét. Bắt chước những cử động của bàn tay (hạt chuỗi, dây) Bắt chước sử dụng dụng cụ (thìa...

Bảng liệt kê vận động tinh đến 4 tuổi

Tuesday,
26/05/2020
(0) Bình luận

BẢNG LIỆT KÊ VẬN ĐỘNG TINH 0 đến 3 tháng Nhìn A.1 Di chuyển mắt nhìn theo vật và dán mắt nhìn vào đó vài giây. A.2 Nhìn theo qua đường giữa. ...

Bảng liệt kê vận động thô đến 4 tuổi

Tuesday,
26/05/2020
(0) Bình luận

BẢNG LIỆT KÊ VẬN ĐỘNG THÔ 0 đến 2 tháng Trước khi biết đi A.1 Nằm sấp, quay đầu bên này hoặc bên kia. A.2 Nằm sấp, ngẩng đầu lên và...

Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi của Bộ GDĐT

Sunday,
24/05/2020
(0) Bình luận

Nguồn: Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐINH VỀ BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI PHÁT TRIỂN THỂ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: