website của trung tâm Gõ Là Mở : www.golamo.vn

 • hơn 300 bài tập, mục tiêu hoạt động can thiệp
 • chi tiết từng bước để người đọc (phụ huynh, người chăm sóc trẻ ... ) tham khảo, tự học, tự dạy và can thiệp cho trẻ ở nhiều môi trường khác nhau;

 

 • được sắp xếp theo DANH MỤC KỸ NĂNG gồm
  • Hòa nhập xã hội
  • Nhận thức
  • Ngôn ngữ
  • Vận động thô
  • Vận động tinh
  • Tự phục vụ
  • và nhiều nhóm kỹ năng khác

 

 • được sắp xếp theo từng nhóm tuổi:
  • 0 - 1 tuổi
  • 1 - 2 tuổi
  • 2 - 3 tuổi
  • 3 - 4 tuổi
  • 4 - 5 tuổi
  • 5 - 6 tuổi
  • nhiều độ tuổi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: